1701-1728-ci illərdə katolikosluq etmiş Yesai Həsən-Cəlalyanın Erməni kilsəsindən qopmaq cəhdləri ilə bağlı Erməni kilsəsi arxivində olan, Şah Sultan Hüseynə ünvanlanmış ərizəyə baxaq. Ərizəni oxuyanda görürük ki, Yesai Eçmiədzin (Üçkilsə) kilsəsinin əlindən Şəki və Şirvandakı qriqorian erməni, udin, tat əhalisinin mənsub olduğu Şirvan yeparxiyasını almaq istəyirmiş. Bunun iki səbəbi vardı – həm kilsənin mənsubları ona vergi verəcəkdilər, həm də gələcəkdə onların üzərində Həsən-Cəlalyanların siyasi üstünlüyünü təmin edəcəkdi.

Şəki və Şirvan ərazilərindəki ermənilərin kəndxuda və keşişlərinin imzası ilə onlardan ibarət Ağvan xəlifəsinə bağlılıq ilə bağlı rəsmi müraciəti

(Tərcümə etdi: Günel Oruc və Musa Ashofte)
 1. Qəbələ mahalının Nic kəndi kəndxudası Sargis
 2. Kəndxuda Avanes
 3. Başa düşdüm, Allahqulu.
 4. Başa düşdüm və etiraf edirəm, keşiş Poğos
 5. Bum kəndinin kəndxudası Bayram
 6. Həmçinin kəndxuda Nəsib
 7. Həmçinin kəndxuda Minas
 8. Nuxa kəndi kəndxudası Qriqori
 9. Başa düşürəm və etiraf edirəm, Şəkili kəndxuda Yavri Qəb(ə)l(y)i
 10. Qəbələ mahalı Çaylı kəndinin kəndxudası Baba (İSANIN XİDMƏTKARI)
 11. Yaqublu kəndinin kəndxudası keşiş Simeon (TANRININ XİDMƏTKARI)
 12. Dərəkənd (Dərəkərkənc?) kəndxudası Çanı (ÇANI)
 13. Babik kəndxudası Yadigar (TANRININ XİDMƏTKARI YADGAR)
 14. Qəbələ mahalı Zərrab kəndi kəndxudası Qriqor (QRİQOR, MƏSİHİN XİDMƏTKARI)
 15. Babik keşişi Serapion
 16. Yaqublu keşişi Nerses Bəynəzər
 17. Çaykəndi keşişləri İsaya və Çatur, həmçinin dərzi Əmir
 18. Xoşkaşen (indiki Qarabulaq, Oğuz) kəndxudası Harutyun
 19. Həmçinin kəndxuda Davud
 20. Bozavənd kəndxudası Andreas
 21. Həmçinin kəndxuda Ağabəy
 22. Ulmar kəndxudası Sargis
 23. Həmçinin kəndxuda Ağaxan
 24. Daşbulaq kəndxudası Yeğiazar (MƏSİHİN XİDMƏTÇİSİ YEĞİAZAR)
 25. Həmçinin Manvel keşiş
 26. Girdədul kəndxudası Şahnəzər
 27. Simeon kəndxuda
 28. Ohan keşiş də
 29. Qarabəy həmçinin
 30. Vəng kəndxudası Məlikşah
 31. Həmçinin kəndxuda Camal
 32. Və keşiş İsaya
 33. Kəndxuda Yaxşı bəy
 34. Həmçinin kəndxuda Avanes
 35. Keşiş Bağdasar həmçinin
 36. Kəndxuda Avanes
 37. Kilvar kəndxudası Bəynəzər
 38. Həmçinin kəndxuda Yeqan
 39. Quyxanı (Gövxanı?) kəndxudası Ohan
 40. Tosik kəndi kəndxudası Vardan (TANRININ QULU, VARDAN)
 41. Həmçinin kəndxuda Sargis (SARGİS)
 42. Kəndxuda Yavri
 43. Kəndxuda Sərdar həmçinin
 44. Ağçabara kəndxudası Zöhrab
 45. Kəndxuda İsaxan
 46. Yengicə kəndi kəndxudası Şamxal
 47. Padar kəndxudası Vardan
 48. Həmçinin kəndxuda Baba
 49. Vardanlı kəndxudası Sargis
 50. Kəndxuda Qazar
 51. Zərrab kəndxudası Bəylər, həmçinin Bayandur və Aydın
 52. Şəki mahalının Qozlu kəndinin kəndxudası Bəynəzər
 53. Məclis kəndinin keşişi Melikset
 54. Həmçinin kəndxuda Məlcan
 55. Kəndxuda Qulu həmçinin
 56. Salıbəy kəndinin kəndxudası keşiş Qriqor
 57. Kəndxuda Aydın
 58. Kəndxuda İsa
 59. Aydınbulaq kəndxudası…
 60. Həmçinin keşiş Melikset
 61. Həmçinin kəndxuda Qiyas
 62. Narlıcalı Məlik Ohan
 63. Kiş kəndinin kəndxudası Voskan
 64. Kəndxuda Ağası həmçinin
 65. Şurlu kəndxudası Nerses
 66. Həmçinin kəndxuda Simeon
 67. Həmçinin keşiş Tsatur
 68. Hətəmkənd keşişi Ohan
 69. Kəndxuda keşiş Avanes
 70. Güllüdağ kəndxudası Arzan
 71. Kəndxuda İsa
 72. Həmçinin kəndxuda keşiş Sargis
 73. Keşiş Martiros
 74. Çarxan kəndxudası Mkrtç
 75. Kəndxuda Avanes
 76. Keşiş kəndxuda Martiros
 77. Küngüt kəndxudası Allahverdi
 78. Həmçinin kəndxuda Markar
 79. Kəndxuda Badaran
 80. Kəndxuda Poğos həmçinin
 81. Vartaşen kəndxduası Uluxan
 82. Kəndxuda Yaqub (MƏSİHİN QULU AKOP)
 83. Kəndxuda Xanverdi
 84. Calut kəndxudası Qulu
 85. Həmçinin kəndxuda Allahverdi
 86. Həmçinin keşiş Əsəd
 87. Kəndxuda Avanes həmçinin
 88. Malx kəndxudası Allahverdi
 89. Keşiş Nəzər həmçinin
 90. Göybulaq kəndxudası Baba
 91. Kəndxuda Rüstəm
 92. Keşiş Melikset həmçinin
 93. Manc kəndxudası Stefan
 94. Kəndxuda Hovhannes
 95. Kəndxuda Petros
 96. Kəndxuda Matteos
 97. Xocavərd mahalı kəndxudaları
 98. Kəndxuda Mənuçöhr (MƏNÜÇÖHR – TANRININ QULU)
 99. Həmçinin kəndxuda Baba
 100. Həmçinin keşiş kəndxuda Movses
 101. Havarı kəndxudası keşiş Qriqor
 102. Kəndxuda keşiş Lazar
 103. Kəndxuda Tahirxan
 104. Kəndxuda Ağacan
 105. Həmçinin kəndxuda Lazar
 106. Kəndxuda Petros
 107. Keşiş Sahak (Farsca – “Mahal riayət” yazılıb, mənasını bilmirəm)
 108. Keşxurt kəndxudası Turşin
 109. Həmçinin kəndxuda Melkum
 110. Kəndxuda keşiş Simeon
 111. Pətəkli kəndxudası Melkum
 112. Keşiş-kəndxuda Avanes
 113. Keşiş-kəndxuda Davud
 114. Şəkili keşiş Yadigar
 115. Kəndxuda Gülkəsər
 116. Həzrə keşişi Sargis
 117. Həmçinin kəndxuda Balasan
 118. Yengicə kəndxudası Şahverdi
 119. Qutqaşen kəndxudası Yesaya
 1. Tuğ kəndxudası Baba (MƏSİHİN QULU BABA)
 2. Yeğiya Vardapet (İSA MƏSİHİN QULU İLİYA)
 3. Dizaq mahalı Məlik(i) Yeqan (MƏLİK YEQAN)
 4. Hadrut kovxası Adıbəy (ADI BƏY)
 5. Saqiyan kəndindən Vardapet İsrail (İSA MƏSİHİN QULU VARDAPET İSRAİL)
 6. Şəkili Tuman Vardapet (TUMAN, İSA MƏSİHİN QULU)
 7. Şəki yepiskopu, tanrının qulu David (İSA MƏSİHİN QULU DAVİD VARDAPET ŞƏKİLİ)
 8. Şəki keşişi Tovma (TOVMA VARDAPET)
 9. Talış mahalı Məlik(i) Tamraz (İSANIN QULU MƏLİK TAMRAZ)
 10. Meysəri monastırının vardapeti Martiros (İSA MƏSİHİN QULU MARTİROS VARDAPET)
 11. Keşiş Qriqor (MƏSİHİN QULU QRİQOR)
 12. Qəbələ, Həsən və digər Şirvan mahallarının keşişi vardapet Tsatur
 13. Vərəndə məliyi Məlik Bağır (MƏLİK BAĞIR)
 14. Keşiş Movses (İSANIN QULU MOVSES)
 15. Qarabəy keşişi Nerses (İSANIN QULU NERSES)
 16. Çiləbörd mahalı Məlik(i) Məjnun (MƏLİK MƏJLUM)
 17. Ən aşağı bəndə Məhəmmədsəid mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi (İTAƏTKAR BƏNDƏ MƏHƏMMƏDSƏİD)
 18. Ən aşağı bəndə Molla Fəthəli mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi (FƏTHƏLİ)
 19. Ən aşağı bəndə Nuri mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi (ALLAHIN QULU NURİ 1130)
 20. Ən aşağı bəndə Şamaxı kəndxudası Məhəmməd Şərif mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi (ALLAHIN QULU MƏHƏMMƏD ŞƏRİF 1124)
 21. Ən aşağı bəndə Mir Mustafa mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi. (SEYİD MUSTAFANIN AİLƏSİNƏ SALAM OLSUN 1115)
 22. Ən aşağı bəndə Şamaxılı Məşədi Qədir mətnin həqiqiliyini və gerçəkliyə qarşı olmadığını təsdiqlədi.
 23. Buna şahiddir Məhəmməd Əli (ALLAHIN QULU MƏHƏMMƏD)
 24. Ən aşağı bəndə Qəbələli Seyyid Əhməd mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi.
 25. Ən aşağı bəndə Molla Yusif mətnin həqiqiliyini və gerçəkliyə qarşı olmadığını təsdiqlədi. (ALLAHIN QULU MƏHƏMMƏD YUSİF)
 26. Ən aşağı bəndə Həşim xan mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi.
 27. Məlik Esayinin bəndələrinin ən acizi Xələf mətnin həqiqiliyini və gerçəkliyə qarşı olmadığını təsdiqlədi.
 28. Hayet və Xoraverd mahalları məliki Hacının bəndələrinin ən acizi Həsən Şafi Hacı Məhəmməd mətnin həqiqiliyini təsdiqlədi.
 29. Ən aşağı bəndə Qutqaşınlı Əbdülkərim mətnin həqiqiliyini və gerçəkliyə qarşı olmadığını təsdiqlədi. (MƏHƏMMƏD KƏRİM)
 30. Qəbələnin bütün erməni kədxudaları və rəiyyəti İsa xəlifə ilə bağlı məmnunluqlarını dilə gətirdilər və Qəbələ məliki Məhəmməd Şakirin hüzurunda ondan razı olduqlarını və Üçkilsənin rəhbərləyini qəbul etmədiklərini ifadə etdilər. (ALLAHDAN BAŞQA MÜLK SAHİBİ VƏ BÖYÜK YOXDUR, QUL MƏHƏMMƏD ŞAKİR 1120)
 31. Habet və Xoravərd mülkünün ən aciz qulu Hacı mətnin həqiqiliyini və gerçəkliyə qarşı olmadığını təsdiqlədi.
 32. Ən aşağı bəndə Talib mətndə yazılan qəbul edilmənin həqiqiliyini və gerçəkliklə zidd olmadığını təsdiqlədi.
 33. Ən aşağı bəndə Mirzə Məlik Məhəmməd Qarabaği mətndə yazılan qəbul edilmənin həqiqiliyini və gerçəkliklə zidd olmadığını təsdiqlədi. (MİRZƏ MƏHƏMMƏD)
 34. Doğrudur və gerçəkliklə zidd deyil (1061)
 35. Məsələ bir neçə hissəyə bölünüb tədqiq edilir (ALLAHIN QULU, ZEYNALABDİN)
 36. Yazılan mətn dinlənildi və araşdırılaraq həzrətə təqdim edilir. (ALLAHDAN BAŞQA İLAH YOXDUR, HAKİMİYYƏT ADİL OLAN ONA MƏXSUSDUR, 1114)
 37. Padar və Ərəş mahalının məliyi, ən aşağı bəndə Məlik Şəhabəddin mətndə yazılanların həqiqiliyini və gerçəkliklə zidd olmadığını təsdiqlədi. (ALLAHDAN BAŞQA İLAH YOXDUR, HAKİMİYYƏT ADİL OLAN ONA MƏXSUSDUR)
 38. Yazılan mətn dinlənildi və araşdırıldı. (ALLAHDAN BAŞQA İLAH YOXDUR, HAKİMİYYƏT ADİL OLAN ONA MƏXSUSDUR)
 39. Ərizəçilərin yazdığı kimi, həqiqidir və gerçəkliklə ziddiyyət təşkil etmir, Qəbələ qazısı Məhəmmədsəid (ALLAHDAN BAŞQA İLAH YOXDUR, HAKİMİYYƏT YALNIZ ONA MƏXSUSDUR)
 40. Tədqiqatın nəticəsində yazılan mətnin xahiş ərizəsi olduğuna qənaətə gəlindi. (ALLAHIN QULU MƏHƏMMƏD QASİM)

Katolikos Divanı, qovluq. 2b, sənəd. 208a, orijinal, ölçü. 24,5 x 91,5 sm – şəkillər Kristine Kostikyanın topladığı ШАРИАТСКИЕ-НОТАРИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (XVII–XVIII вв.) sənədlər toplusundan götürülüb. Ədalətli istifadəyə istinadən bura yerləşdirilib. Müəlliflik hüququ pozuntusu hədəflənməyib.

Bu ərizəyə cavab 1701-ci ildə Şah Sultan Hüseyndən bir fərmanla gəlib. Fərmanda Şirvan, Qarabağ və Gəncə mahallarının katolikosluğunun əvvəl onun əmisi İyeremiyada olduğu təsdiqlənir [Katolikos II İyeremiya Həsən-Cəlalyan (1676-1700), Xaçın məliyi Bağdasarın oğlu]. Lakin onun yerinə keçirilmiş Simeonun bu mövqeni qəsb etdiyi qeyd edilir. Ərizənin Qarabağ şeyxülislamı tərəfindən təsdiqləndiyi yazılır, həmçinin katolikosun 50 əşrəfini peşkəş olaraq xəzinəyə ödədiyi də qeyd edilir. Fərmanda öncəki katolikos İyeremiyanın 1111-ci ildə (qriqorian tarixi ilə – dekabrın axırı 1699, yanvarın əvvəli 1700) Azərbaycan sərkarına göndərdiyi ərizə də xatırlanır. İyeremiyanın bu ərizəsində Ağvank katolikosluğunun ona verilməsi xahiş edilir. Deyilir ki, bu vəzifə ona əmisi Qriqordan (Katolikos V Qriqoris Həsən-Cəlalyan (1634-1653), Xaçın məliyi II Vəlicanın oğlu) qalmışdır amma Qriqor ölərkən İyeremiya və qardaşları uşaq olduğu üçün post Qriqorun tələbələrindən olan Petrosa (Katolikos IV Petros (1663-1675) – Katolikos Qriqorisin oğulluğu) verilmişdir; Petros isə ölmədən öncə bu vəzifəni İyeremiyaya vəsiyyət etmişdir.

Katolikosluq Divanı, qovlub 2b, sənəd. 142, ölçü 22 x 35.5sm – şəkillər Kristine Kostikyanın topladığı Persian Documents of Matenadaran – Decrees (Volume 3 – 1652-1731) sənədlər toplusundan götürülüb. Ədalətli istifadəyə istinadən bura yerləşdirilib. Müəlliflik hüququ pozuntusu hədəflənməyib.

Ərizədəki müəyyən adları biz 28 oktyabr 1725-ci ildə Rus çarı Pyotra ünvanlanmış məktubda da görə bilərik, məsələn, Tosik kəndxudası Vardan, Bum kəndindən Bayram və Nəsib. Ümumiyyətlə katolikos Yesai Həsən-Cəlalyanın fəaliyyətinə fikir versək görərik ki, Səfəvilərə qarşı Rusiya ilə, Eçmiədzinə qarşı Səfəvilərlə əməkdaşlıq edib. Hətta onu katolikos təyin edən Şah Sultan Hüseynin adı da ruslarla məktublaşmalarında dəfələrlə çəkilib. Həmin məktublaşmaların ümumi siyahı və mətninə bu linkdən baxa bilərsiniz. Yesai 1728-ci ildə öldürülüb.