Bloqdan son yazılar

Artur Şopenhauerin “Eristik Dialektika” əsərini 2015-ci ildə tərcümə etmişəm.

Həqiqət Əfkar qəzetinin bütün saylarının PDF-lərini burada tapa bilərsiniz

Molla Nəsrəddin jurnalının bəzi saylarının PDF-lərini burada tapa bilərsiniz

Təbrizdə nəşr olunmuş “Azərbaycan” jurnalının bəzi saylarının PDF-lərini burada tapa bilərsiniz

Abdulla Şaiqin 1924-cü ildə çap olunmuş “Türk dili” kitabını ərəb qrafikası ilə burada tapa bilərsiniz

Məhəmmədhəsən bəy Vəlili-Baharlının 1993-cü ildə çap olunmuş “Azərbaycan: Coğrafi-təbii, etnoqrafik və iqtisadi oçerk” kitabını burada tapa bilərsiniz

1494/5-ci illərdə Hacı ibn Məhəmməd tərəfindən farscadan türkcəyə tərcümə edilmiş Qiyasəddin Nəqqaşın əsərinin mətni, analizi və ingiliscəyə tərcüməsini oxuya bilərsiniz.

“XIX əsrin 20-60-cı illərində Rus çarizminin Azərbaycandakı müstəmləkə siyasəti” kitabının 1 və 2-ci cildlərini buradan endirə bilərsiniz.

Latin – Old Udi (Caucasian Albanian) transliterator / Latın – Qədim Udi (Qafqaz Albancası) transliteratoru

Caucasian Albanian numeral converter / Latın – Qafqaz Alban rəqəmləri çeviricisi