Translit aləti / Translit tool

Ümumi məlumat / General information

Salam! Bu alət Latın-Qədim Udi (Albanca) / Qədim Udi – Latın əlifbası transliteratorudur. Kompüterinizdə və ya mobil telefonunuzda Qədim Udicə hərfləri görmək üçün Tural Əlisoy tərəfindən hazırlanmış Typefire fontunu bura tıklayaraq endirə bilərsiniz.

Hello! This tool is Latin-Old Udi (Caucasian Albanian) / Old Udi – Latin transliterator. You can download the Typefire (made by Tural Alisoy) by clicking here to see the Old Udi letters on your computer or mobile phone.

Bu transkripsiyanı çevirməyi yoxlayın / Try transliterating this text: E ʒexayhḳeal be eḳlesiya eene : serbaown hebiyayår : ṗowrann marġavenowx̣ xibarown varṭaṗeṭowx̣: ṗon'e mil'anownowx̣: ṗon'e madil'owx̣ hüwḳēbiyesownowġoy : heć̣ihesownowx ̣ axayboḳalix̣ : q̇armowx̣ mowzroy : e targowmanown mowzroy mec̣iq̇ay cexal marġavenowx̣ nahalår : mec̣iq̇ay cexal hebiyayår nahalår : mec̣iq̇ay cexal varṭaṗeṭowx̣ nahalår: mec̣iq̇ay cexaran hüwḳēbiyesown madil'owx̣ efaånahal mec̣iq̇ay cexaran mowzron il'owḳaånahal mec̣iq̇ay cexaranal targowmanown baånahal

Azərbaycan dilində: “Allah üzvləri yığıncaqda bu ardıcıllıqla təyin edib: birinci həvarilər, ikinci peyğəmbərlər, üçüncü müəllimlər, bunlardan sonra qüdrətli işlər görənlər, daha sonra şəfa vermə ənamı olanlar, yardım işləri ilə məşğul olanlar, rəhbərlik etmək və müxtəlif dillərdə danışmaq qabiliyyəti olanlar. Məgər hamı həvaridir? Məgər hamı peyğəmbərdir? Hamı müəllimdir? Hamı qüdrətli işlər görür? Məgər hamı şəfa verir? Hamı müxtəlif dillərdə danışır? Hamı tərcümə edir?” (1 Korinflilərə məktub, 12: 28:30)

English translation: “That which God has appointed in the church is that: first, apostles; second, prophets; third, teachers; then forces; then the mercies of healing; helps; governments; kinds of tongues; the translation of tongues. Are really all prophets? Are really all apostles? Are really all teachers? Are really all forces? Do really all have the mercy of healing? Do really all speak with tongues? Do really all translate?” (1.Cor. 12,28-30)

Latın - Latin

Fonetika - Pronunciation

[]

Alban (Qədim Udicə) yazısı - Albanian text (Old Udi)

Made by cavidaga; fxfactorial; orkhanfarmanli & leonfodoulian (with special thanks to Professor Jost Gippert)

Version 1.0

Hərf / LetterSəs / PronunciationTranskripsiya / Transcription
𐔰[a]A
𐔱[b]B
𐔲[g]G
𐔳[d]D
𐔴[e]E
𐔵[z]Z
𐔶[eː]Ē
𐔷[ʒ]Ž
𐔸[t]T
𐔹[tɕʼ]Ć̣
𐔺[j]Y
𐔻[ʑ]Ź
𐔼[i]I
𐔽[ʕ]ˁ
𐔾[l]L
𐔿[nʲ]N’
𐕀[x]X
𐕁[dʲ]D’
𐕂[tsˈ]
𐕃[dʑ]ʒ́
𐕄[kʼ]
𐕅[lʲ]L’
𐕆[h]H
𐕇[q]
𐕈[ɒ]Å
𐕉[tɕ]Ć
𐕊[tʃˈ]Č̣
𐕋[tsˈ]C’
𐕌[m]M
𐕍[qˈ]
𐕎[n]N
𐕏[dzʲ]ʒ’
𐕐[ʃ]Š
𐕑[dʒ]ǯ
𐕒[o]O

𐕓

[tʲʼ]Ṭ’
𐕔[f]F
𐕕[dz]ʒ
𐕖[tʃ]Č
𐕗[pˈ]
𐕘[ɣ]Ġ
𐕙[r]R
𐕚[s]S
𐕛[v]V
𐕜[tˈ]
𐕝[ɕ]Ś
𐕞[y]Ü
𐕟[tsˈ]C̣’
𐕠[ts]C
𐕡[w]W
𐕢[p]P
𐕣[k]K