1319-cu ildə Cənubi Qafqazda Elxanilərə qarşı üsyan

Elxani hökmdarı Əbu Səidin hakimiyyətinin 3-cü ilində, Cənubi Qafqazda ona qarşı böyük bir üsyan baş verdi. Əslində isə 14 yaşlı xan tamhüquqlu hökmdar olmayıb, əmir Çoban tərəfindən idarə edilirdi. Yəni, bu üsyan böyük ölçüdə əslində Çobana qarşı idi. Bu yazıda üsyanın təkcə siyasi və hərbi tərəflərini yox, həm də pərdəarxasında gedən prosesləri, hərəm intriqaları və şəxsi düşmənçilikləri araşdıracağam.

Continue Reading1319-cu ildə Cənubi Qafqazda Elxanilərə qarşı üsyan